Wróć

Profesjonalny Kurs Hipnozy i Hipnoterapii (Moduł Podstawowy)

1 dzień
Dzień 1
09:00 - 09:30

Wstęp i rejestracja uczestników.

09:30 - 10:00

Hipnoza a Hipnoterapia. Hipnoza nie jest terapią, wiec czym jest?

10:00 - 11:00

Otwarcie na hipnozę – wspólna sesja.

11:00 - 11:15

Znaczenie i rola kontraktu.
Zawarcie kontraktu.
Kontrola przestrzegania kontraktu.

11:15 - 13:00

Czynniki zewnętrzne i fizyczne.

- kwestie umysłu (świadomy, podświadomy, nieświadomy);
- kontekst hipnozy;
- podatność na sugestie i na hipnozę;

13:00 - 14:00

Przerwa obiadowa.

14:00 - 15:00

Sugestie podstawowe i bazowe.
Sugestie przedhipnotyczne, hipnotyczne, posthipnotyczne.
Konstrukcja sugerstii.

Ćwiczenia w grupach i omówienie.

15:00 - 15:15

Przerwa.

15:15 - 16:45

Podstawowe rodzaje indukcji hipnotycznych.

16:45 - 17:00

Przerwa.

17:00 - 18:00

Organizacja gabinetu.
BHP terapeuty.
relacja terapeuta/pacjent – budowanie autorytetu.
Strategie rozmowy wstępnej.
Bierny i czynny opór pacjenta.

2 dzień
Dzień 2
09:00 - 09:30

Dyskusja na temat zagadnień, odpowiedzi na pytania.

09:30 - 11:00

Rozluźnienie ciała i psychiki.
Frakcjonowanie stanu.
Aspekty teoretyczne i praktyczne.

11:00 - 11:15

Przerwa.

11:15 - 13:00

Ćwiczenia w grupach i omówienie.

13:00 - 14:00

Przerwa obiadowa.

14:00 - 15:00

Rozluźnianie umysłu – wersja podstawowa, ćwiczenia w grupach i omówienie.

15:00 - 15:15

Przerwa.

15:15 - 16:45

Rozluźnianie umysłu – wersja rozszerzona, ćwiczenia w grupach i omówienie.

16:45 - 17:00

Przerwa.

17:00 - 18:00

Szczegóły i niuanse pracy terapeutycznej.
"Niewidzialne" detale, ich wpływ i zastosowanie w terapii.

3 dzień
Dzień 3
09:00 - 09:30

Dyskusja na temat zagadnień, odpowiedzi na pytania.

09:30 - 11:00

Powtórzenie nabytych umiejętności - ćwiczenia w grupach i omówienie

Skracanie indukcji D. Elmana oraz

11:00 - 11:15

Przerwa.

11:15 - 13:00

Regres po emocjach.
Sposoby, rola, znaczenie i zagrożenia.

13:00 - 14:00

Przerwa obiadowa.

14:00 - 15:00

Prezentacja regresu emocjonalnego.

15:00 - 16:45

Regresja a progresja.

16:45 - 17:00

Przerwa.

17:00 - 18:00

Ćwiczenia w parach.
Omówienie, uwagi i wnioski.
Ćwiczenia i zadania do wykonania przed następnym spotkaniem.
Podsumowanie.

Trenerzy

Dodatkowo otrzymujesz:

  • Dostęp do materiałów wideo z kursu;
  • Wsparcie, pomoc, opiekę i wyjątkową atmosferę podczas całego kursu;
  • Pyszny catering;
  • Skrypt z dokładnie opisanymi technikami i teoretyczno-praktyczną informacją;
  • Międzynarodowy Certyfikat „Professional Hypnosis Training Institute”
  • Międzynarodowy Certyfikat „Eastern European Association of Hypnotherapists and Clinical Psychologists”;
  • Możliwość dołączyć do najlepszego stowarzyszenia Hipnozy we Wschodniej Europie;
  • Możliwość nawiązac współpracę z „Professional Hypnosis Training Institute”.

Warsztat może mieć charakter terapeutyczny, ale NIE zastępuje leczenia, które jest odmienną dyscypliną. Osobom w trakcie psychoterapii lub leczenia psychiatrycznego, przed zapisaniem się na kurs polecam skonsultować się ze swoim lekarzem.

Lokalizacja i data szkolenia:

Miasto: Kraków
Miejsce: Tyniecka 82 / Siedziba Instytutu
Data: 23-25.10.2020
Godziny: 09:00-18:00

Inwestycja: 1500 zł
(Cena do 16.10.2020, później cena wzrasta do 2500 zł)
Wpłaty wraz z dopiskiem „Hipno1” proszę kierować na konto:

Millenium bank:
41 1160 2202 0000 0003 1675 6185
Maksym Komar

Ze względu na komfort uczestników ilość miejsc ograniczona. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń oraz zaliczka w wysokości 300 zł.

Zapisy na szkolenie oraz odpowiedź na wszelkie dodatkowe pytania uzyskasz pod numerem: +48 577 910 391 oraz możesz skontaktować się z nami przez formularz kontaktowy.

  • To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.
Dołącz do kursu