ROZDZIAŁ IV. ZASADY PRAKTYCZNEJ NAUKI HIPNOZY W SZKOLE NEURODYNAMICZNEJ

Rozważane przez nas podejście determinuje różnice kształcenia w szkole neurodynamicznej. Przypatrzmy się nim.

Szczegółowe badanie psychofizjologicznych i neurofizjologicznych modeli stanów hipnotycznych ma zastosowanie praktyce.
Staramy się, zatem, rozwinąć u naszych studentów jak najpełniejsze rozumienie mechanizmów procesów odbywających się z klientem podczas sesji. Prowadzi to do elastyczności terapii, bezużyteczności szablonowego podejścia w zastosowaniu niektórych technik.

Duża uwaga poświęca się rozwoju umiejętności rozpoznawania stanów osoby hipnotyzowanych. Więc główną metodą jest aktywna obserwacja. Uczymy jak przez całą sesję śledzić i korygować stan zahipnotyzowanego.

W ten sposób unikamy błędów i rozczarowań podczas hipnozy (nawet, jeśli osoba niezaplanowanie wyszła z hipnozy, nastąpiła utrata kontaktu lub inne niezwykłe zjawisko – hipnotyzer zawsze śledzi przyczyny tego i wie, jak tego uniknąć). Ponadto umiejętności śledzenia stanu zahipnotyzowanego uniemożliwiają symulację stanu hipnozy i zjawisk hipnotycznych, zapobiega „grze w wybijankę”, która często występuje w innych treningach.

Nasz system pozwala uniknąć także szablonowego recytowania tekstu „hipnotycznego”, co niestety często się zdarza wśród absolwentów niezbyt rzetelnych kursów. To naprawdę wygląda śmiesznie, gdy „hipnotyzer” pretensjonalnie gawędzi zapamiętany tekst, nie zwracając uwagi na sposób, w jaki klient ten tekst ujmuje.

Obiektywne kryteria stanów. To korzystnie wyróżnia naszą szkołę od wielu innych szkół, w których hipnoza jest traktowana jako stan relaksacji, marzeń lub po prostu bezsensownymi czynnościami „rytualnymi”, które posłusznie wykonują uczniowie pod gawędzenie autora o wielkości i mocy „unikalnej” metody.

Dużą uwagę poświęca się wszystkim czynnikom wpływającym na osobę hipnotyzowaną. Myśmy nie uważamy, że „hipnotyzer hipnotyzuje w trakcie sesji hipnozy”. Dowolny wpływ na pacjenta, w tym skutki poza formalną sesją hipnozy, można zastosować jako hipnogeniczne.

Sukces sesji zależy nie tylko i nie tak od tego, jak dokładnie przeprowadziliście indukcję, ale także od tego, jak poznaliście klienta, o czym rozmawialiście przed sesją, o czym żartowaliście… Główny efekt terapeutyczny często można uzyskać poza sesją. Możecie sprawić, że jeszcze przed rozpoczęciem sesji klient będzie w stanie hipnozy.

Możecie również przeprowadzić skuteczną sesję hipnoterapii w taki sposób, że po zakończeniu sesji pacjent nie będzie podejrzewał o trwaniu sugestywnego efektu hipnotycznego, pozostając pewny, że odwiedził, powiedzmy, sesję masażu. Takim metodom również uczymy.

Nauka fizjologicznych metod hipnozy (środki dotykowe, manualne, refleksologiczne, metody akustycznej, termicznej, wizualnej ekspozycji na działanie światła i kolorów). Wiele uwagi poświęca się komunikacji hipnosugestologicznej.
Badamy zarówno werbalne, jak i niewerbalne elementy komunikacji („hipnoza niewerbalna” to osobny temat ćwiczeń).

Ważne miejsce zajmuje lingwistyka hipnosugestologiczna, psycholingwistyka, teoria komunikacji ukrytej (pośredniej) i style językowe. Uczymy szczególne cechy percepcji mowy w hipnozie, cechy percepcji mowy pisanej, efekty stroboskopowe, percepcja poprzez widzenie peryferyjne. Uczymy gestów, „przejścia”, niewerbalnej komunikacji oczami.

W celu opanowania techniki mówienia są wykorzystywane środki audiofoniczne – uczniowie słuchają próbek dobrze przeczytanych tekstów, intonacji, rytmu, tempa, pauz i akcentów, a następnie czytają i słuchają głosu zarówno podczas nagrywania, jak i otrzymywania informacji zwrotnych od nauczycieli – technika ta jest pobierana z systemów nauczania się języków obcych bez akcentu.

Nauka hipnozy przeprowadzana jest przy użyciu terminologii i modeli psychologii ogólnej i klinicznej, psychopatologii, psychiatrii i neuropsychologii.
To determinuje naukową i ogólnie akceptowaną wiedzę, którą zapewniamy – nie stosujemy dowolnych pół-ezoterycznych schematów i modeli, które wywołują zamieszanie u ludzi z wyższym wykształceniem psychologicznym i medycznym, którymi są często przepełnione nowomodne treningi szkoleń z hipnozy na rynku.