Kierunek studiów - Hipnoterapia Neurodynamiczna

Plan niestacjonarnych rocznych studiów

Moduł Hipnozy.

Neurodynamiczna szkoła hipnozy.

(Czas trwania: 3 dni)

Pierwszy stopień przygotowania

 • Teoria i historia hipnozy.
 • Sugestologia.
 • Teoria komunikacji.
 • Techniki indukcji: klasyczne i błyskawiczne, szokowe i natychmiastowe.
 • Praca z fenomenami hipnotycznymi.
 • Hipnoza niewerbalna.
 • Międzynarodowy Certyfikat E.A.H.P. i P.H.T.I. ukończenia pierwszego stopnia.

Praktyka.

(Czas trwania: 1 miesiąc)

Po ukończeniu pierwszego stopnia przygotowania, oferujemy naszym studentom pomoc w znalezieniu i realizacji praktyk, niezbędnych dla przystąpienia do kolejnych etapów studiów. Warunkiem przystąpienia do kolejnego etapu są potwierdzenia przeprowadzonych sesji i seansów z wykorzystaniem nabytych umijętności.

Moduł Hipnoterapii.

Neurodynamiczna szkoła hipnozy.

(Czas trwania: 3 dni)

Drugi stopień przygotowania.

 • Hipnoterapia symptomów. Hipnoterapia traumy. Terapia osobowości.
 • Wprowadzanie do róźnych strategji i form terapii.
 • Nabycie umijętności przyjęcia kienta/pacjenta i diagnozowania.
 • Pojęcie o stesie i syndromie adaptacyjnym.
 • Struktury traumy. Obrony psychiczne i psychologiczne.
 • Praktyczne nabycie umijętności pracy w terapii sugestywnej, hipnozie regresyjnej i hipnoanalizie, praktyka róźnych strategij pracy z traumą.
 • Umijętności budowy średniotrwałej terapii osobowości.
 • Nabycie umijętności pracy z obrazami.

Egzamin.

 • Międzynarodowy Certyfikat E.A.H.P. i P.H.T.I. ukończenia drugiego stopnia.

Praktyka.

(Czas trwania: 1 miesiąc)

Po ukończeniu drugiego stopnia przygotowania, oferujemy naszym studentom pomoc w znalezieniu i realizacji praktyk, niezbędnych dla przystąpienia do kolejnych etapów studiów. Warunkiem przystąpienia do kolejnego etapu są potwierdzenia przeprowadzonych sesji i seansów z wykorzystaniem nabytych umijętności.

Możliwość przystąpienia do atestacji na kwalifakacje w zawodzie „Hipnolog”.

Po ukończeniu drugiego stopnia studenci mają prawo na przystąpienie do atestacji na kwalifikacje w zawodzie „Hipnolog”. Atestacja odbywa się oddzielnie od programu studiów w innym terminie przed komisja egzaminacyjną Instytutu P.H.T.I. oraz obowiązuje opłata organizacyjna w wysokości 100€. Wszelkie informacje dotyczące atestacji i terminu studenci otrzymują po zgloszeniu swojego udziału.

Moduł Hipnoterapii Neurodynamicznej.

Neurodynamiczna szkoła hipnozy.

Hipnoterapia symptomów.

(Czas trwania: 3 dni)

Praktyka.

(Czas trwania: 1 miesiąc)

Hipnoterapia traumy.

(Czas trwania: 3 dni)

Praktyka.

(Czas trwania: 1 miesiąc)

Terapia osobowości.

(Czas trwania: 3 dni)

Praktyka.

(Czas trwania: 1 miesiąc)


Trzeci stopień przygotowania.

 • Składa się z tzech oddzielnycn etapów, które poświęcone doskonaleniu praktycznych umijętności i pogłebianiu wiedzy w konkretnym zakresie, prezentowanych w drugim stopniu.
 • Nowe techniki i strategie pracy.
 • Pogłebianie wiedzy i praktycznych umijętności.
 • Każdy etap kończy się egzaminem.
 • Po ukończeniu każdego etapu student otrzymuje Międzynarodowy Certyfikat E.A.H.P. i P.H.T.I. ukończenia trzeciego stopnia.

Egzamin końcowy.

 • Końcowy Międzynarodowy Certyfikat E.A.H.P. i P.H.T.I. ukończenia trzeciego stopnia.
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów Hipnoterapii Neurodynamicznej.

Możliwość przystąpienia do atestacji na uzyskanie kwalifakacji w zawodzie „Hipnoterapeuta”.

Po ukończeniu drugiego stopnia studenci posiadjące psychologiczne lub medyczne wykształcenie mają prawo na przystąpienie do atestacji na kwalifikacje w zawodzie „Hipnoterapeuta”. Atestacja odbywa się oddzielnie od programu studiów w innym terminie przed komisja egzaminacyjną Instytutu P.H.T.I. oraz obowiązuje opłata organizacyjna w wysokości 100€. Wszelkie informacje dotyczące atestacji i terminu studenci otrzymują po zgloszeniu swojego udziału.

* Do atestacji na uzyskanie kwalifikacj w zawodzie „Hipnoterapeuta” mogą przystąpic wylącznie osoby posiadjące psychologiczne lub medyczne wykształcenie.

Rekrutacja

Zapraszamy do rekrutacji na studia niestacjonarne Hipnoterapii Neurodynamicznej.

1 Informacje ogólne
2 Dodaj zdjęcie
3 Oświadczenia
4 Obowiązek informacyjny