Wróć

Profesjonalny Kurs Hipnozy Praktycznej (Stopień Podstawowy) / PHTI & EAHP Standards

1 dzień
Dzień 1: Podstawy Neurodynamicznej szkoły hipnozy i praktyka.
09:00 - 09:30

Wstęp i rejestracja uczestników kursu.

09:30 - 10:30

Teoria i podstawy:

Rozwianie mitów na temat hipnozy;
Fizjologia WAN (Wyższa aktywność nerwowa);
– Hamowanie i wzbudzanie przez I. P. Pavlova;
– Zasada Dominanty A. А. Uсhtomskiego;
– Emocjonalno-obrazowe zachowanie według I. S. Beritaszwili;
– Fizjologia świadomości i nieświadomości;
Przeciwwskazania do stosowania hipnozy;
Aspekty bezpieczeństwa podczas pracy z klientami i pacjentami;

10:30 - 10:45

Przerwa.

10:45 - 11:30

Fizjologia i fenomenologia hipnozy:

Fizjologia hipnozy;
Somnambulizm i automatyzm;
Fale i częstotliwości mózgu i tryby aktywności umysłowej;
Fenomenologia hipnozy;
Hipnologia:
– Hipnopedia i sugestologia według G. Lozanova;
– Rosyjska hipnoza estradowa;
– Sugestia dla psychoterapii hipnoterapeutycznej V. Bechtereva;
– Hipnoanaliza według S. I. Lifszyca;
– Terapia stresu emocjonalnego;
– Narkopsychoterapia według metody M. E. Teleszewskiej;
– Telepinoza według P. I. Bula;
– Hipnotyzowanie przez listy według V. M. Gekkebusza;
– Elektrohipnoza;

11:30 - 12:00

Sugestia:

Trzy antysugestywne bariery (G. Lozanov);
Fascynacja (J. V. Knorozov);
Phatic expression (R. O. Jakobson);

12:00 - 13:00

Pierwsze kroki z klientem / pacjentem i praktyka:

Komunikacja pośrednia i dual-plan;
Niewerbalne narzędzia oddziaływania;
Infantylizacja autorytetu;
Henrystyka;
Kompetencja komunikacyjna;
Poziomy mowy;
Leksykon hipnotyzera;
Niewerbalne narzędzia mowy;
Rytm i intonacja;
Struktura sesji;
Organizacja przestrzeni i atrybuty;

13:00 - 14:00

Przerwa obiadowa.

14:00 - 15:00

Zasada działania metod sugestii transu (podstawowe techniki) i ćwiczenia:

Techniki inne niż werbalne;
Sugestie pierwotne, wtórne i trzeciorzędne;
Manipulacja uwagą;
Testy podatnosci;
Wpływ na analizator wizualny;
Wpływ na analizator skóry;
Wpływ na analizator aparatów słuchowych;
Metafory;
Techniki przeladowania świadomości;
Metoda K. I. Platonova;
Wzajemna indukcja
Frakcjonowanie,

15:00 - 16:00

Ćwiczenia praktyczne w parach i z grupach.

Techniki Shock Trance i Indukcje Błyskawiczne (V. I. Danilewski).

16:00 - 16:45

Ominięcie kognitywnej antysugestywnej bariery.

16:45 - 17:00

Przerwa.

17:00 - 18:00

Cwiczenia w parach.

2 dzień
Dzień 2: Praca na głębokich poziomach psychiki.
09:00 - 09:30

Sprawdzanie zadań domowych i odpowiedzi na pytania;

09:30 - 10:45

Mechanizmy sugestii, tworzenie własnych metod sugest i improwizacji;

10:45 - 11:00

Przerwa.

11:00 - 12:00

Metody pogłębiania stanu transu:

Frakcjonowanie w transie;
Ustalanie stałej pozycji ciała;
Sugestie w transie;
Pogłębianie stanu przez kanały percepcji;
Pogłębianie poprzez metafory;
Pogłębienie metodą “Eskalator“;
Prawidłowa struktura sugestii posthipnotycznych;
Metody “przebudzenia”;

12:00 - 13:00

Praktyka w parach i transie grupowym.

13:00 - 14:00

Przerwa obiadowa.

14:00 - 15:00

Hipnotyczny “trigger” i praktyka:

Tworzenie i konstrukcja hipnotycznego “triggera“;
Instalacja w podświadomości;
Gestykulacja i modulacja głosu;
Prawidłowe sprawdzanie stanu;
Aktywacja “triggera” frazą, gestem, dźwiękiem, zapachem, sytuacją…
Dezaktywacja „triggera” i amnezja;

15:00 - 16:00

Struktura zdań z pośrednimi sugestiami i praktyką:

Metody hipnozy bez wywołania stanu transu;
Używanie “hipnotycznych” słów w rozmowie;

16:00 - 16:45

Ćwiczenie “Wdrożenie obrazu w podświadomości”.

16:45 - 17:00

Przerwa.

17:00 - 18:00

Metoda hipnozy taktylno-manualnej i niewerbalnej oraz “odcięcie” ciała:

Punkty dotykowe na ciele;
Struktura gestykulacji i sygnałów;
Pozycja bezwarunkowego wykonywania polecen gestykularnych;
Pogłębienie stanu do somnambulizmu;
Całkowite odłączenie sygnałów od ciała i znieczulenia hipnoanelgezja;
Hipnoanestezja;
Ideomotoryka i sygnały z ciała w stanie somnambulizmu;

3 dzień
Dzień 3: Pogłębiona praktyka
09:00 - 09:30

Sprawdzanie zadań domowych i odpowiedzi na pytania.

09:30 - 11:00

Praktyka pełnowymiarowej sesji hipnotycznej z wykorzystaniem wszystkich wyuczonych elementów w parach.

11:00 - 11:15

Przerwa.

11:15 - 12:00

Podstawy “zimnego odczytu” i jego praktyczne zastosowanie w pracy z klientami i pacjentami.

12:00 - 13:00

Obejście antyugestywnych przeszkod (Praktyka)

13:00 - 14:00

Przerwa obiadowa

14:00 - 15:00

Mnemotechniki, autoregulacja umysłu i techniki pracy z pamięcią.

15:00 - 16:00

Hipnotyczna regresja i progresja. (Ćwiczenia)

16:00 - 17:45

Pkaktyka nabytych umijętności.

17:45 - 18:00

Zakończenie programu kursu.

Trenerzy

Dodatkowo otrzymujesz:

  • Dostęp do materiałów wideo z kursu;
  • Wsparcie, pomoc, opiekę i wyjątkową atmosferę podczas całego kursu;
  • Pyszny catering;
  • Skrypt z dokładnie opisanymi technikami i teoretyczno-praktyczną informacją;
  • Międzynarodowy Certyfikat „Professional Hypnosis Training Institute”
  • Międzynarodowy Certyfikat „Eastern European Association of Hypnotherapists and Clinical Psychologists”;
  • Możliwość dołączyć do najlepszego stowarzyszenia Hipnozy we Wschodniej Europie;
  • Możliwość nawiązac współpracę z „Professional Hypnosis Training Institute”.

Warsztat może mieć charakter terapeutyczny, ale NIE zastępuje leczenia, które jest odmienną dyscypliną. Osobom w trakcie psychoterapii lub leczenia psychiatrycznego, przed zapisaniem się na kurs polecam skonsultować się ze swoim lekarzem.

Lokalizacja i data szkolenia:

Miasto: Kraków
Miejsce: Tyniecka 82 / Siedziba Instytutu
Data: 09-11/10/2020
Godziny: 09:00-18:00

Inwestycja: 1500 zł
 
Wpłaty wraz z dopiskiem „EAHP 0 2020” proszę kierować na konto:

Millenium bank:
41 1160 2202 0000 0003 1675 6185
Maksym Komar

Ze względu na komfort uczestników ilość miejsc ograniczona. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń oraz zaliczka w wysokości 100 zł.

Zapisy na szkolenie oraz odpowiedź na wszelkie dodatkowe pytania uzyskasz pod numerem: +48 577 910 391 oraz możesz skontaktować się z nami przez formularz kontaktowy.

  • To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.
Dołącz do kursu